Vodstvo

Vodstveni organi kluba
ŽNK OLIMPIJA ima v skladu s statutom kluba izvoljen in organiziran upravni odbor, ki skrbi za izvajanje sprejetih nalog in zadolžitev posameznih članov kluba. Predsedujoči upravnemu odboru je predsednik kluba g. Milan Mandarić.
PREDSEDNIK KLUBA:
g. Milan Mandarić
PODPREDSEDNIKA
mag. Boris Snedec
Miloš Milović
UPRAVNI ODBOR:
mag. Boris Snedec
Miloš Milović, član
Dario Šmitran, član
Velaga Tabaković, član
NADZORNI ODBOR:
Barbara Pilar, predsednica
Alenka Snedec, član
Tamara Šnofl, član
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Barbara Pilar
Anja Snedec
Klemen Dolanc