Donirajte za mladinsko šolo

ŽNK Olimpija je vrhunsko organiziran ljubljanski nogometni kolektiv. Preteklo, krstno sezono smo v najmočnejši nogometni ligi za ženske sklenili več kot uspešno, zato so naše ambicije in cilji v letošnji sezoni upravičeno višji. Zastavili smo si dva osnovna cilja: postati državni prvak v ženski članski selekciji in hkrati vzpostaviti sistemsko delo v mlajših selekcijah. Že ob samem ustanavljanju mladinske šole leta 2016 smo imeli skupno 30 deklet v različnih starostnih kategorijah, v dveh letih se je to število povečalo. Interes deklet je vse večji in veselimo se dejstva in verjamemo, da se nam za podmladek Zmajčic ni potrebno bati.
Za vzpostavitev nemotenega sistema dela v nogometni šoli, ki vključuje izvajanje vadbe in tekmovanj potrebujemo veliko opreme in vsekakor ustrezno igrišče. Ustrezen prostor, raznolika športna oprema in rekviziti so nujno potrebni za kvalitetno in strokovno delo, kar pa je povezano tudi z visokimi finančnimi stroški. Zavedamo se, da izredno težke splošne okoliščine v našem okolju tudi športu niso naklonjene, zato se na vas obračamo s prošnjo za donatorska sredstva, ki bodo naši šoli zagotovila pokritje osnovnih stroškov delovanja in bi hkrati pomenila finančno razbremenitev staršev naših mladih nogometašic. Prepričani smo, da bi se nam tako priključile tudi deklice iz družin, ki si stroške vadnine težko privoščijo.
Zbrana sredstva bodo namenjena izključno za:
·        stroške najema športnih igrišč in dvoran
·        nakup pripomočkov za vadbo: nogometne žoge, razni pripomočki in rekviziti
·        nakup tekmovalne športne opreme
·        pokrivanje stroškov tekmovanj: prijavnine, prevozi, prehrana in napitki
·        promocijo: pridobivanje in vključevanje deklic v nogometno šolo
Prosimo vas, da znesek donacije nakažete na posebej za ta namen pripravljen TRR:
Prejemnik:
Ženski nogometni klub Olimpija Ljubljana,
Jarška cesta 63, 1000 Ljubljana
IBAN SI56 0317 1100 1336 351 SKB d.d.
Sklic: 00 2019-01
Namen: »Donacija za mladinsko šolo«