Vodstvo

Vodstveni organi kluba

ŽNK OLIMPIJA ima v skladu s statutom kluba izvoljen in organiziran upravni odbor, ki skrbi za izvajanje sprejetih nalog in zadolžitev posameznih članov kluba. Predsedujoči upravnemu odboru je predsednik kluba Boris Snedec.

UPRAVNI ODBOR:
Boris Snedec
Velaga Tabaković                                                                                                                                                                                    Klemen Dolanc

NADZORNI ODBOR:
Irena Rak
Barbara Pilar

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
Adela Rosa
Lucija Grad