Vodstvo

Vodstveni organi kluba
ŽNK OLIMPIJA ima v skladu s statutom kluba izvoljen in organiziran upravni odbor, ki skrbi za izvajanje sprejetih nalog in zadolžitev posameznih članov kluba. Predsedujoči upravnemu odboru je predsednik kluba Boris Snedec.
PREDSEDNIK KLUBA:
mag. Boris Snedec
UPRAVNI ODBOR:
Velaga Tabaković, član
Klemen Dolanc, član
Miloš Milović, član
Dario Šmitran, član
NADZORNI ODBOR:
Barbara Pilar
Irena Rak
Alenka Snedec
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Matej Čeh
Barbara Pilar
Klemen Dolanc