Vodstvo

Vodstveni organi kluba
ŽNK OLIMPIJA ima v skladu s statutom kluba izvoljen in organiziran upravni odbor, ki skrbi za izvajanje sprejetih nalog in zadolžitev posameznih članov kluba. Predsedujoči upravnemu odboru je predsednik kluba Boris Snedec.
PREDSEDNIK KLUBA:

        Boris Snedec

UPRAVNI ODBOR:
  1. Velaga Tabaković, član
  2. Klemen Dolanc, član
  3. Miloš Milović, član
  4. Dario Šmitran, član
NADZORNI ODBOR:
  1. Barbara Pilar
  2. Irena Rak
  3. Alenka Snedec
DISCIPLINSKA KOMISIJA
  1. Matej Čeh
  2. Barbara Pilar
  3. Klemen Dolanc