Strokovni kader

Strokovni kader ŽNK Olimpije sestavljajo ugledno osebje in sicer:


         Peter KRISTAN          Bor BOŽIČEVIČ Adela ROSA Velaga TABAKOVIĆ
        Trener ekipe          Pomočnik trenerja Fizioterapevtka Ekonom