Strokovni kader

Strokovni kader ŽNK Olimpije sestavljajo ugledno osebje in sicer:


         Rajko JERŠIN          Peter KRISTAN Adela ROSA Velaga TABAKOVIĆ
        Trener ekipe          Pomočnik trenerja Fizioterapevtka Ekonom